Staw "Morskie Oko"

Z lebork.info.pl
Mapa

Staw wędkarski położony przy zbiegu ulic: Lipowa oraz Pułaskiego.

Stawek powstał w starej gliniance przy nieistniejącej już cegielni "Dawia".

Teren stawku i jego okolice zrewitalizowano w 2019 roku zgodnie z programem: "Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”. Obecnie staw jest zarybiony i użytkowany rekreacyjnie. Co roku odbywają się tutaj zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.