Ul. Orzeszkowej Elizy: Historia i autorzy

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

7 maj 2024

4 maj 2024

2 lut 2023

18 sty 2023

  • bież.poprz. 21:2221:22, 18 sty 2023lebork>Lębork 682 bajty +682 Utworzono nową stronę "<mapframe latitude="54.544152" longitude="17.748713" zoom="17" width="800" height="600" align="center"> { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "stroke": "#ff0000", "stroke-width": 3, }, "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [ 17.749475, 54.543678 ], [ 17.748413, 54.5…"