MediaWiki:NewcomerTasks.json

Z lebork.info.pl

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po opublikowaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5, lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
  • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
  • Opera: Naciśnij klawisze Ctrl+F5.
copyedit
disabledfalse
group"easy"
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"template-based"
expand
disabledfalse
group"hard"
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"template-based"
image-recommendation
disabledfalse
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"image-recommendation"
group"medium"
maxTasksPerDay25
learnmore""
link-recommendation
disabledfalse
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"link-recommendation"
group"easy"
learnmore""
maximumLinksToShowPerTask3
maxTasksPerDay25
excludedSections
Pusta tablica
links
disabledfalse
group"easy"
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"template-based"
references
disabledfalse
group"medium"
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"template-based"
section-image-recommendation
disabledfalse
templates
Pusta tablica
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"section-image-recommendation"
group"medium"
maxTasksPerDay25
learnmore""
update
disabledfalse
templates
"AktualizacjaArtykułu"
excludedTemplates
Pusta tablica
excludedCategories
Pusta tablica
type"template-based"
group"medium"
learnmore""