MediaWiki:GrowthExperimentsConfig.json

Z lebork.info.pl

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po opublikowaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5, lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
  • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
  • Opera: Naciśnij klawisze Ctrl+F5.
GEHelpPanelAskMentortrue
GEHelpPanelExcludedNamespaces
Pusta tablica
GEHelpPanelHelpDeskPostOnTopfalse
GEHelpPanelHelpDeskTitle"Pomoc:Pomoc"
GEHelpPanelLinks
title"Pomoc:Pomoc"
text"Site help"
id"Pomoc:Pomoc"
GEHelpPanelReadingModeNamespaces
2
4
12
GEHelpPanelSearchNamespaces
4
12
GEHelpPanelViewMoreTitle"Pomoc:Pomoc"
GEHomepageSuggestedEditsIntroLinks
create"Pomoc:Pomoc"
image"Pomoc:Pomoc"
GEInfoboxTemplates
Pusta tablica
GEMentorshipAutomaticEligibilitytrue
GEMentorshipEnabledtrue
GEMentorshipMinimumAge90
GEMentorshipMinimumEditcount100
GEPersonalizedPraiseDays7
GEPersonalizedPraiseDefaultNotificationsFrequency168
GEPersonalizedPraiseMaxEdits500
GEPersonalizedPraiseMinEdits8